Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО June 18 2018 05:15:42
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 2

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Пазач

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА


Наименование Пазач
Код по НКПД 9152 0005

Структурно звено
Структурна единица
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
Ръководител Охрана

Място в структурата:

Ръководител охрана

ПАЗАЧ НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА


Цел на длъжността
Длъжността пазач невъоръжена охрана отговаря на потребността от опазване на сграда, имущество, оборудване, стоки, материали и суровини, собственост на фирмата.


Основни взаимоотношения
Вътрешни:
Има служебни контакти с всички служители на фирмата.
Външни:
Контактува с външни посетители на фирмата.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Охранява целия обект (визуално и видеонаблюдение).
2. Познава и спазва постановления, разпореждания, заповеди и други вътрешнофирмени документи, касаещи пропускателния режим на фирмата.
3. Работи по график с дневни и нощни дежурства.
4. По време на дневната смяна:
 Да познава организационната структура и да насочва посетителите при подходящите служители (съобщава на служителите или придружава посетителите).
 Да е запознат с работните графици и да следи спазването им.
 Следи служителите да не идват на работа, употребили алкохол и други упойващи средства.
 Стриктно води дневник за посещенията на гости на фирмата (час на посещение, име, ЕГН, повод на посещението, служител, при когото отива посетителят).
 Организира работата си, като спазва изискванията, описани в инструкциите за пропускателния режим на фирмата.
 Задължително издава пропуск, който важи за територията на фирмата и, когато посетителят напуска фирмата, изисква пропуска и отбелязва часа на излизане от фирмата.
 Отразява в дневника всички нередности, които са се случили по време на работа, и своевременно уведомява прекия си ръководител.
 Подготвя и предава на ръководството необходимите справки и отчети, свързани с дейността.
 Поддържа работното си място чисто и приветливо.
 Спазва изискванията за изряден вид – чисто и спретнато облекло, съгласно изискванията на фирмата.
 Посреща и изпраща служителите и посетителите вежливо и с усмивка.
5. По време на нощно дежурство обикаля обекта, който охранява (административна сграда, територията на фирмата, складови помещения и други обекти), като сигнализира своевременно при установени нередности.
6. Съблюдава за опазване на имуществото на фирмата, като следи за кражби, повреди и други нарушения.
7. След края на работния ден проверява за забравени включени ел. уреди и инсталации, осветление и други, които създават предпоставка за възникване на авария или пожар.
8. В почивни дни и след работно време допуска служители до работните помещения само след разрешение на управителя.
9. При възникнали инциденти по време на работа незабавно уведомява правоохранителните органи и уведомява прекия си ръководител. (Ако е въоръжена охрана, спазва правилата за притежаване и използване на оръжие.)
10. Изпълнява всички други задачи, възложени му от прекия ръководител, касаещи дейността на отдела.
11. Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
12. Спазва фирмената тайна и не разпространява конфиденциална информация за фирмата.
13. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
14. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
15. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на Ръководството на фирмата.
Отговорности:
 обезпечаване на контролно-пропускателния режим на територията на предприятието;
 укриване на кражби и нарушения;
 неизпълнението на задълженията си;
 предаване на недостоверна информация към ръководството;
 неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от управителя на фирмата;
 разкриване на фирмена тайна пред други лица.

Права:
Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
Прави предложения пред прекия си ръководител за подобряване на дейността.
Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
Да изисква всички охранителни съоръжения да са изправни.
Достъп до телекомуникационни съоръжения в работно и извънработното време на фирмата.


Критерии за оценяване на трудовото представяне:
1. Спазване на всички инструкции, вътрешнофирмени документи, касаещи охранителната дейност.
2. Липса на кражби и злоупотреби с имуществото на фирмата (стоки, оборудване и др.).
3. Своевременно предадена вярна и точна информация към ръководството.
4. Срочно изпълнение на поставените от прекия ръководител задачи.

Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието:
Средно общообразователно или техническо образование

Професионален/управленски опит: не се изисква
Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:
Самостоятелност, съобразителност, отговорност, инициативност, устойчивост на стрес, лоялност, емоционална устойчивост, оперативност, неподкупност, честност.
Физически – физически здрав, издръжливост на натоварване, добро зрение и слух.

Други специфични изисквания:
Изключително добре развити умения за общуване и коректно отношение към персонала и посетители на фирмата.
Умения за справяне с конфликтни ситуации – нетърпеливи клиенти и инциденти.
Високо чувство за отговорност.
Умения за самостоятелна работа и работа в екип.
Умение за поемане на лична отговорност.

Режим на труд и почивка:
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
По преценка на ръководството и в зависимост от естеството на работа – работно/униформено облекло.

Битови придобивки и привилегии:
Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в социалната програма на фирмата.


Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база вътрешнофирмената система за възнаграждение.

Общи и заключителни разпоредби
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършват по реда на нейното утвърждаване.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


...........................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |