Счетоводни
услуги
blanki
  home   articles   news   blanki   links   forum  
             
НАЧАЛО June 18 2018 05:14:59
Меню
НАЧАЛО
СТАТИИ
БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ
ФОРУМ
ВРЪЗКИ
НОВИНИ
ЗА КОНТАКТИ
Годишни финансови отчети
ТЪРСЕНЕ
Избрано от държавен вестник
Длъжностни характеристики
Законодателство
Счетоводни записвания

Английско-български речник
Легални дефиниции

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
 

Всички видове застраховки

Всички видове застраховки

тел: 0887 300 418
Д. Левтеров
 

Последни статии
6 януари 2009г.
Товарач
Портиер
Пазач
Куриер
 

На линия
Гости на линия: 4

Регистрирани на линия: 0

Общо регистрирани: 49
Най новите членове: ethekexcegemn
 

Meta Tags
ТРЗ счетоводство данъчна консултация закон наредба инструкция осчетоводяване excel записване семинар консултации данъчни стандарт речник определение бланка формуляр държавен вестник държавни институции новини
 

Товарач

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА


Длъжност ТОВАРАЧ


Наименование Товарач
Код по НКПД 9333 0008

Структурно звено Дирекция „Производствена“
Структурна единица Отдел „Пласмент“
Териториално звено

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на: началника на отдел „Пласмент“
Задачите се получават и отчитат
- ежедневно
- текущо

Място в структурата:

Началник отдел „Пласмент“

ТОВАРАЧ


Цел на длъжността:
Да изпълнява товарно-разтоварни дейности във връзка с пласмента на готовата продукция.


Основни взаимоотношения:
В предприятието
При изпълнение на длъжността се осъществяват необходимите функционални и организационни връзки в отдел „Пласмент“, с работници и служители от транспорта и поддръжката.
Възникналите спорни въпроси се поставят пред началника на отдел „Пласмент“.


Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи във връзка с пласмента на готова продукция, включително чрез използване на ръчни подемни и транспортни инструменти и машини.
2. Почиства складове, коридори и дворни площи, събира и изнася на определените места отпадъци.
3. Извършва друга обща работа и изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдел „Пласмент“ във връзка с изпълняваната работа.
Отговорности:
1. Отговаря за качественото изпълнение на възложените товарно-разтоварни работи.
2. Носи отговорност при нанесени вреди върху инвентара и обработваните от него материали и опаковки.
3. Отговаря за правилното използване на ръчните подемни и транспортни инструменти и машини.
4. Отговаря за спазването на изискванията за безопасна работа и противопожарна защита.


Профил на длъжността:

Познаване на нормативната уредба и документите:
1. Познаване на изискванията за работа с подемни и транспортни инструменти и машини.
2. Познаване на изискванията за безопасна работа и противопожарна охрана при извършване на товарно-разтоварните работи.
3. Познаване и спазване на вътрешните правила и правилниците за организация на труда и трудова дисциплина.

Професионална подготовка
1. Да притежава образование – начално или основно.
2. Не се поставят изисквания за професионален опит

Личностни изисквания
1. Да може да работи без конфликти, да е коректен в работата и в отношенията с колегите и с клиентите.
2. Да проявява висока дисциплина и отговорност при изпълнение на работата и да спазва изискванията за безопасност на труда и противопожарна охрана.
3. Да е способен на бързи реакции при опасност от аварии и пожари.
Условия на труд и производствена среда:
Режим на труд и почивка;
Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет във фирмата.
Битови придобивки и привилегии.
В съответствие с действащото законодателство и условията по колективния трудов договор.


Други:
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.


Система за работната заплата
За длъжността се прилага (повременно-премиално) заплащане на труда съобразно приетите вътрешни правила за организация на работната заплата.
Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.....................................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
 Коментари
Няма добавени коментари.
 Напиши коментар
Моля влезте, за да коментирате.
 Оценка
Рейтингите са достъпни само за регистрирани.

Моля влезте или се регистрирайте за да гласувате.

Няма оценки.
Спонсорирани връзки
 

Текущи валутни курсове
 

Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.
 

Реклама
 

Статистика
 

Copyright © 2010
 | РеЦеПтИ | Козметика за коса - професионална |  Бизнес идеи | Моите рецепти |  Онлайн филми | 
Copyright © 2010
 | ФиТнЕс и ЕстЕтИкА |