Новини от Национална Агенция за Приходите
Публикувана от superadmin на January 27 2010 22:07:57
19 януари 2010 Указание 424-00-3/15.01.2010 г. относно: и зменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Разширена новина
19 януари 2010 Указание 424-00-3/15.01.2010 г. относно: и зменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите, _с приложение - _ _таблица за съответствие между кодовете за вид плащане, прилагани за 2009 г. и 2010 г. по фондове_ _Рубрика Осигуряване ---> Становища и указания_ _ _